Aktualności

5 wrz 2021 o 23:57

Zarząd OU PTTK ogłasza, że drugi termin Walnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Uczelnianego PTTK odbędzie się w czwartek 9 września 2021 roku o godzinie 18:00. w Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w Gliwicach, ul. Barlickiego 3 sala 14.


Zapraszamy wszystkich członków naszego Oddziału. Przypominamy, że prawo głosowania mają osoby, które ukończyły 16 lat.

3 kwi 2021 o 18:56

Jeśli chcesz dołączyć do Klubu, to znaczy, że nasza Chatka jest dla ciebie szczególnym punktem na mapie świata. Żeby wspólnie z nami gospodarzyć trzeba się tego nauczyć - my ci w tym pomożemy. Przyjedź na Adamy, poznaj Chatkę od środka, przystąp do PTTK, podpisz deklarację klubową i już jesteś z nami!

O nas

Klub Chatkowy „Adamy” powstał 24 września 2009 roku jako Klub na prawach Koła PTTK w Oddziale Uczelnianym PTTK w Gliwicach w celu rzetelnego i kompetentnego prowadzenia Studenckiego Schronu Turystycznego "Pod Solniskiem" (zwanego powszechnie Chatką na Adamach), będącego przedmiotem umowy użyczenia zawartej w 2001 roku pomiędzy Politechniką Śląską a OU PTTK w Gliwicach.

Formalnie Klub rozpoczął działalność 1 stycznia 2010 roku i od tego czasu prowadzi obsługę Chatki w weekendy, ferie i wakacje. Oprócz tego wraz z Zarządem Oddziału Uczelnianego (wcześniej z Radą Chatki) organizuje szkolenia instruktażowe, weekendy remontowe, spotkania kulturalno-podróżnicze, imprezy muzyczne, integracyjnie spotkania klubowe zarówno w Chatce, jak i w różnych miejscach Śląska i Małopolski. Klub posiada stronę internetową oraz grupę dyskusyjną pozwalającą na bieżące informowanie wszystkich członków o bieżącym życiu Chatki oraz wymianę doświadczeń i integrację klubową.

Nasza ekipa

Wifing
Wifing
Ania
Ania
Dominika
Dominika
zobacz więcej

Kontakt

Sandra Truszke: 504 157 023
Helka Lesz-Przybył: 503 343 569
Piotrek Brzezicki: 795 152 772